BTK

BTK neboli bezpečnostně technická kontrola je zákonná povinnost, která vede k pravidelné údržbě a kontrole našich výrobků. BTK zdravotnických prostředků musí zajistit všichni poskytovatelé zdravotních služeb poskytující zdravotní péči.


Nasloucháme našim zákazníkům, a proto u vybraných výrobků prodlužujeme zákonem stanovenou dvouletou záruční dobu na tříletou. U výrobků, na které se vztahuje povinnost provádět periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK), mohou zákazníci uplatnit záruku ve lhůtě 36 měsíců pouze při řádném provádění BTK.


Jediná cesta, jak zabezpečit kvalitní komplexní provedení BTK na zdravotnických prostředcích, je provádění BTK autorizovaným servisním technikem. Jedině zde je zabezpečena vazba na výrobce, která dává jistotu vysoké kvalifikace servisních techniků díky jejich pravidelnému proškolování, předávání nejnovějších poznatků z provozu a informací o tom, jak případným technickým problémům předcházet a jaké nastavení přístroje zvolit, aby byl provoz bezpečný a stabilní.